Advokatbyrån Vigilo AB är en humanjuridisk byrå. Kontoren ligger i Gävle, Uppsala och Sollentuna. 


Du når alltid byrån på tfn 010 - 47 00 900 och info@vigiloab.se.


Byråns jurister åtar sig offentliga förordnanden från domstolar och Migrationsverket. Särskild kompetens finns inom asylrätt, brottmål (offentliga försvar, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn), mål om vårdnad samt LVU-, LVM-, LPT- och LRV-mål.


Rättsskydd och rättshjälp förmedlas.


Läs vidare:

Byråns jurister >>

Kontaktuppgifter >>


Vi värnar om miljön! Advokatbyrån har en miljöpolicy som bland annat innebär att resor företas med tåg eller biogasdrivna bilar.


Konsument som anmält missnöje eller framfört anspråk gentemot advokatbyrån kan vända sig till Konsumenttvistnämnden, Sveriges Advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm, e-post: konsumenttvistnämnden@advokatsamfundet.se, tele: 08-4590300