Advokatbyrån Vigilo AB är en humanjuridisk byrå. Kontoren ligger i Gävle, Uppsala och Sollentuna. 


Du når alltid byrån på tfn 010 - 47 00 900 och info@vigiloab.se.


Byråns jurister åtar sig offentliga förordnanden från domstolar och Migrationsverket. Särskild kompetens finns inom asylrätt, brottmål (offentliga försvar, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn), mål om vårdnad samt LVU-, LVM-, LPT- och LRV-mål.


Rättsskydd och rättshjälp förmedlas.


Läs vidare:

Byråns jurister >>

Kontaktuppgifter >>


Vi värnar om miljön! Advokatbyrån har en miljöpolicy som bland annat innebär att resor företas med tåg eller biogasdrivna bilar.