Bo Karlsson, advokat

Tfn 070 - 583 31 70
bo@vigiloab.se

Tidigare delägare i Advokatfirman Åhlén och Lyreskog, Wiklund & Karlsson AB samt Ahlford Advokatbyrå HB Gävle. Har därutöver varit anställd vid Michelson & Werner Advokatbyrå Gävle, Advokatbolaget Anders Norman AB, Sollentuna tingsrätt samt Högskolan i Gävle (universitetsadjunkt).

 

Hanna Hedlund, advokat

Tfn 070 - 728 39 70
hanna@vigiloab.se

Sju års erfarenhet som åklagare i Gävleborgs och Uppsala län. Särskild erfarenhet av mål angående våld i nära relation samt grova våldsbrott. Notariemeriterad vid Hudiksvalls tingsrätt. Har därutöver varit anställd vid Vägverket (jurist vid civilrättssektionen).

 

Christian Forslind, biträdande jurist

Tfn 070 - 670 08 70
christian@vigiloab.se


Juristexamen vid Uppsala universitet år 2014 med inriktning mot civilrätt. Har haft anställning hos Kriminalvården och drivit eget företag. Särskild erfarenhet av asylrätt då han varit anställd hos Migrationsverket, där han också har undervisat.


 

Sarah Moghadasi, biträdande jurist

Tfn 070 - 610 85 70
sarah@vigiloab.se


Juristexamen vid Uppsala universitet med inriktning mot humanjuridik. Har arbetat på skyddat boende och är verksam i kvinnojour. Talar även flytande persiska.