Bo Karlsson, advokat och notarius publicus

Tfn 070 - 583 31 70
bo@vigiloab.se

Tidigare delägare i Advokatfirman Åhlén och Lyreskog, Wiklund & Karlsson AB samt Ahlford Advokatbyrå HB Gävle. Har därutöver varit anställd vid Michelson & Werner Advokatbyrå Gävle, Advokatbolaget Anders Norman AB, Sollentuna tingsrätt samt Högskolan i Gävle (universitetsadjunkt).

 

Hanna Hedlund, advokat och biträdande notarius publicus

Tfn 070 - 728 39 70
hanna@vigiloab.se

Sju års erfarenhet som åklagare i Gävleborgs och Uppsala län. Särskild erfarenhet av mål angående våld i nära relation samt grova våldsbrott. Notariemeriterad vid Hudiksvalls tingsrätt. Har därutöver varit anställd vid Vägverket (jurist vid civilrättssektionen).

 

Elin Nilsson, advokat

Tfn 076 - 550 10 64

elin@vigiloab.se


Juristexamen från Stockholms universitet och notariemeriterad vid Hudiksvalls tingsrätt. Kommer närmast från KRIM Advokater och har bred kompetens inom byråns samtliga rättsområden. Har därutöver arbetat med tvistelösning och fastighetsrätt.