Bo Karlsson, advokat och notarius publicus

Tfn 070 - 583 31 70
bo@vigiloab.se

Tidigare delägare i Advokatfirman Åhlén och Lyreskog, Wiklund & Karlsson AB samt Ahlford Advokatbyrå HB Gävle. Har därutöver varit anställd vid Michelson & Werner Advokatbyrå Gävle, Advokatbolaget Anders Norman AB, Sollentuna tingsrätt samt Högskolan i Gävle (universitetsadjunkt).

 

Hanna Hedlund, advokat och biträdande notarius publicus

Tfn 070 - 728 39 70
hanna@vigiloab.se

Sju års erfarenhet som åklagare i Gävleborgs och Uppsala län. Särskild erfarenhet av mål angående våld i nära relation samt grova våldsbrott. Notariemeriterad vid Hudiksvalls tingsrätt. Har därutöver varit anställd vid Vägverket (jurist vid civilrättssektionen).

 

Sarah Moghadasi, advokat

Tfn 070 - 610 85 70
sarah@vigiloab.se


Juristexamen från Uppsala universitet med inriktning mot humanjuridik. Har arbetat på skyddat boende och är verksam i kvinnojour. Talar flytande persiska.

 

Melinda Darban, advokat

Tfn 073 - 344 48 73
melinda@vigiloab.se


Advokat med inriktning på humanjuridik och särskild kompetens inom familjerätt (vårdnadsmål). Har arbetat på annan advokatbyrå och häktet Sollentuna. Juristexamen från Uppsala universitet med inriktning mot rättspsykologi och brottmål. Talar flytande persiska. 

 

Elin Nilsson, advokat

Tfn 076 - 550 10 64

elin@vigiloab.se


Juristexamen från Stockholms universitet och notariemeriterad vid Hudiksvalls tingsrätt. Kommer närmast från KRIM Advokater och har bred kompetens inom byråns samtliga rättsområden. Har därutöver arbetat med tvistelösning och fastighetsrätt.