Bo Karlsson, advokat

Tfn 070 - 583 31 70
bo@vigiloab.se

Tidigare delägare i Advokatfirman Åhlén och Lyreskog, Wiklund & Karlsson AB samt Ahlford Advokatbyrå HB Gävle. Har därutöver varit anställd vid Michelson & Werner Advokatbyrå Gävle, Advokatbolaget Anders Norman AB, Sollentuna tingsrätt samt Högskolan i Gävle (universitetsadjunkt).

 

Hanna Hedlund, advokat

Tfn 070 - 728 39 70
hanna@vigiloab.se

Sju års erfarenhet som åklagare i Gävleborgs och Uppsala län. Särskild erfarenhet av mål angående våld i nära relation samt grova våldsbrott. Notariemeriterad vid Hudiksvalls tingsrätt. Har därutöver varit anställd vid Vägverket (jurist vid civilrättssektionen).

 

Sarah Moghadasi, advokat

Tfn 070 - 610 85 70
sarah@vigiloab.se


Juristexamen vid Uppsala universitet med inriktning mot humanjuridik. Har arbetat på skyddat boende och är verksam i kvinnojour. Talar även flytande persiska.

 

Melinda Darban, biträdande jurist

Tfn 073 - 344 48 73
melinda@vigiloab.se


Förväntas bli advokat under hösten 2020 och har jobbat på annan advokatbyrå, med inriktning på humanjuridik, sedan år 2017. Har arbetat på häktet Sollentuna och har juristexamen från Uppsala universitet med inriktning mot rättspsykologi och brottmål. Talar flytande persiska.